Fysiotherapie

Heb jij pijn in je rug tijdens het bukken? Een achillespeesblessure of je enkel verzwikt tijdens het sporten? Moet je revalideren na een operatie of wil je sport- specifiek trainingsadvies? Of heb je lichamelijke klachten die stress- en spanning gerelateerd zijn? Ik streef er altijd naar om het geheel in beeld te brengen om zo tot de meest adequate behandeling te komen.

Algemene Fysiotherapie

Fysiotherapie is een tak van zorgverlening die onderzoekt waarom je bepaalde klachten aan het houding- of bewegingsapparaat hebt met als doel deze klachten te verhelpen of te verminderen.

Oprechte aandacht, professionaliteit en een brede kijk op het probleem zijn voor mij belangrijke pijlers. Omdat iedereen anders is, andere behoeften en verwachtingen heeft, krijg je advies op maat.

Een persoon is een geheel van lichaam en geest. Deze hebben invloed op elkaar. Veel klachten staan dan ook niet op zichzelf.  Ik streef er altijd naar om het geheel in beeld te brengen om zo tot de meest adequate behandeling te komen.

Specialisaties en therapieën

 • Medical Taping
 • Mindful Fysiotherapie
 • Sportfysiotherapie en revalidatietraining
 • Oefentherapie en sport- specifieke training
 • Bindweefselmassage
 • Fysiotherapie voorafgaand of na een operatie
 • Sportmassage
 • Specifieke doelgroep training: Parkinson, Diabetes type 2, artrose en COPD

Werkwijze bij Fysiotherapie

Je kunt je met of zonder verwijzing van je huisarts of specialist aanmelden voor een afspraak.

Het eerste consult duurt gemiddeld 45 minuten en bestaat uit een intake, onderzoek en het opstellen en bespreken van een persoonlijk behandelplan. Het is mogelijk om direct na de intake te starten met de fysiotherapie behandeling; in dit geval duurt het eerste consult 75 minuten.
Tijdens de intake vertel je wat je klachten zijn en wat de hulpvraag is. Aan de hand van dit gesprek krijg ik inzicht in de ontstaansgeschiedenis van je klacht en mogelijke factoren die de klacht in stand houden. Na het vraaggesprek volgt een uitgebreid onderzoek van je bewegingsapparaat.

Het is voor mij van belang een beeld van jouw algehele gezondheid te krijgen, wat je verwachting is omtrent de klacht en de voorgestelde behandeling.

Mijn aanpak gaat verder dan symptoombestrijding. Ik analyseer en behandel de oorzaak van jouw klacht of blessure, om de kans op herhaling of verergering te voorkomen.

Neem voor de intake het volgende mee:

 • Geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart)
 • Verzekeringsgegevens (polis nummer)
 • Relevante medische informatie (medicijngebruik, uitslag beeldvormend onderzoek)
 • Eventuele verwijsbrief van arts of specialist

Na de intake en het onderzoek volgt de diagnose en stel ik een persoonlijk behandelplan op, die ik met jou bespreek.

Een fysiotherapie consult duurt gemiddeld 30 minuten. Tijdens dit consult werken wij aan jou persoonlijke doel. Afhankelijk van je klacht en doelstelling worden verschillende interventies ingezet, waaronder actieve en passieve mobilisaties, (bindweefsel)massage, medical taping en actieve oefentherapie.

Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. Wanneer je een chronische indicatie hebt, worden de fysiotherapie consulten vanaf het 21e consult uit de basisverzekering vergoed (voor zolang als chronisch aangemerkt). Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering.

Afhankelijk van je zorgverzekering en polisvoorwaarden krijg je de kosten van het consult geheel of gedeeltelijk vergoed. Meestal is dit 75%-100% van het consulttarief. Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. De factuur die je van mij krijgt kun je per pin betalen of overmaken. De betaalde factuur kun je bij je zorgverzekeraar indienen.

In de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar kun je het aantal te vergoeden behandelingen vinden. Heb je nog vragen over de fysiotherapie vergoeding, dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar of met mij.

Bent je net geopereerd en niet in staat om naar de praktijk te komen of is er een andere geldende reden waardoor je niet naar mij toe kunt komen? Dan kom ik naar jou toe. Hiervoor geldt een apart tarief. Dit wordt door de zorgverzekeraar vergoed, mits het een geldende reden is.

Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het consult te worden afgezegd, op werkdagen van maandag t/m vrijdag  tussen 8:00-18:00 uur. Afspraken die op maandag gepland staan, dienen uiterlijk op vrijdag voor 18:00 uur geannuleerd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij je in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Om mijn kwaliteit als fysiotherapeut te waarborgen ben ik ingeschreven in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het KNGF. Hiermee ben je er zeker van dat er aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan. Door jaarlijks bij- en nascholingen te volgen ben ik op de hoogte van de nieuwste inzichten en technieken binnen het vakgebied.

Persoonlijke gegevens

In navolging van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden jouw persoonlijke gegevens en de informatie betreffende je behandeling opgeslagen in een vertrouwelijk behandeldossier. Als fysiotherapeut ben ik verplicht jouw medische gegevens geheim te houden. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt indien jij daar toestemming voor geeft. Je medisch dossier is voor jezelf altijd in te zien of op te vragen.

Gebruik e-mailadressen: Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens hebben wij toestemming nodig om jouw e-mailadres te gebruiken.