Klachtenprocedure

Ondanks mijn grote zorgvuldigheid is het mogelijk dat je een klacht hebt over mijn werkwijze als fysiotherapeut of orthomoleculair therapeut. Ik verzoek je dit altijd eerst met mij te bespreken. Ook kun je je klacht schriftelijk aan mij kenbaar maken. Doet er zich een klacht voor, dan doe ik mijn uiterste best om samen met jou het probleem uit de wereld te helpen. Ik ben aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF en het MBOG.

Iets bespreekbaar maken? Neem contact met mij op.

Contact