Minder stress, Meer genieten! Het is minder ver weg dan je denkt!

Word jij geleefd door je agenda? Ben jij je leven meer aan het managen dan aan het leven? Heb je regelmatig last van onrust, spanning, somberheid of (werk) stress? Wil je minder piekeren, een betere concentratie en meer energie? Meer rust vinden in een druk leven en minder op de automatische piloot leven?

7 februari 2020 start een nieuwe 8 weekse mindfulness training

Klik hier voor meer informatie

Geef je nu op!

Wat is Mindfulness

Mindfulness is een vorm van aandachttraining. Door aandachttraining leer je het verschil herkennen tussen leven op de automatische piloot en bewust leven. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Door mindfulness leer je om ruimte in je hoofd te creëren om zelf te bepalen hoe je wilt reageren op een gebeurtenis.

Mindfulness leert je om bewust aanwezig te zijn, zonder te oordelen. Het leert je intenser en bewuster te leven en beter je grenzen te bewaken. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand nemen van spinsels in je hoofd. Vaak ben je je niet bewust van je gedachten en heb je er een oordeel over. Hierdoor handel je snel vanuit automatismen, oude denkpatronen en gedachteloosheid. In mindfulness ga je niet in op de inhoud van je gedachten, maar wel op je houding ten aanzien van je gedachten. Je kunt je beter concentreren, je geest wordt rustiger en je ontspant makkelijker.

Voor wie is Mindfulness bedoeld

Mindfulness is voor iedereen die de kwaliteit van zijn/ haar leven wil verbeteren.

In het bijzonder wanneer je:

 • Minder met je gedachten bezig wilt zijn (piekeren);
 • Beter wilt leren omgaan met onaangename gevoelens en emoties;
 • Meer rust wilt vinden in een druk leven;
 • Meer momenten wilt vinden van genieten, rust en inkeer;
 • Meer bewust wil worden van de momenten die je beleeft;
 • Sneller je energie wil regenereren;
 • Voorkomen dat normale gevoelens van angst, stress en somberheid via een neerwaartse spiraal tot langer durende neerslachtigheid en uitputting leidt;
 • Meer levensvreugde wilt
Vermindering van klachten

Mindfulness training is effectief gebleken bij de volgende klachten:

 • Piekeren en negatieve gedachten
 • Werkstress en burn- out
 • Somberheid en depressie (bij depressie: voorkomen van terugval)
 • Chronische pijn en de emotionele gevolgen van ziekte
 • Mentale klachten op het gebied van onrust, spanning en angst
 • Lichamelijke klachten die stress- en spanning gerelateerd zijn, zoals hoge bloeddruk, vermoeidheid, maag- en darmproblemen en slapeloosheid
Bewezen effecten van mindfulness
 • Intenser genieten van het leven
 • Het leven wordt makkelijker en gaat rijker en intenser aanvoelen
 • Meer geluk en tevredenheid
 • Meer creativiteit
 • Groter reactievermogen
 • Versterkt het immuunsysteem (minder verkouden, ziek)
 • Beter geheugen
 • Betere relaties
 • Beter omgaan met pijn
 • Kans op depressie en het voorkomen van een terugval neemt af
 • Gunstige veranderingen in de hersenen waardoor angst, stress, somberheid en irritatie makkelijker verdwijnen
 • Minder chronische stress in het lichaam (b.v. lagere bloeddruk)
 • Verlicht drugs en alcohol verslaving

Mindfulness kun je trainen

Tijdens de training leer je om ruimte in je hoofd te creëren door je meer bewust te worden van je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties van moment tot moment. Hierdoor ontwikkel je keuzevrijheid hoe je met een situatie wilt omgaan. Focussen op je lichaam leert je aanwezig te zijn in het hier en nu. Je oefent je in ZIJN met je problemen in plaats van meteen en automatisch denken en doen. Telkens als je geest afdwaalt merk je op wat je geest heeft afgeleid, zonder oordeel. Vervolgens leer je je aandacht weer vriendelijk  terug te brengen naar je ademhaling of lichaam.

Je leert een andere relatie opbouwen met ongewenste gevoelens door erbij te blijven. Je leert het moeilijke gevoel niet te vermijden, maar juist te erkennen, onderzoeken en toe te laten. Alle gedachten, gevoelens en ervaringen die zich aandienen leer je verwelkomen. Zonder oordelen, verdringen, onderdrukken of vermijden. Dat er na een ‘ademruimte’ of andere meditatie meerdere manieren zijn hoe je met je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties om kunt gaan. Dat leert je om een grotere keuzevrijheid te hebben ten aanzien van gebeurtenissen en niet in automatisch gedrag te vervallen.

Mindfulness trainingsvormen

Mindfulness in groepsverband (4-6 personen)
Individuele mindfulness training
Mindful fysiotherapie
Locaties

Mindfulness in groepsverband (4-6 personen)

De mindfulness training bestaat uit 8 wekenlijkse bijeenkomsten van 2 uur en een kwartier per keer. We volgen de MBCT (Mindful Based Cognitive Therapy) methode. Iedere bijeenkomst komt een ander thema aan bod, waaronder het omgaan met stress, lichamelijke pijn en ongemak en communicatie. Gedurende de training doen we concentratie oefeningen, diverse meditatie vormen en lichte oefeningen in mindful bewegen.

Kosten

De kosten van de 8 weekse training zijn € 255,- inclusief BTW. Dit is inclusief water en thee tijdens de bijeenkomsten, cursusmateriaal op papier en digitaal en begeleiding gedurende 8 weken.

Je krijgt toegang tot de speciaal ontwikkelde internetsite voor deelnemers van de cursus waar je een persoonlijke inlogcode voor krijgt. Voorafgaand en aan het einde van de 8 weekse training kun je een zelftest doen. Begeleidende teksten per onderwerp en bijeenkomst kunt nalezen en alle meditaties die gedurende de training aan bod komen kunt luisteren. Tevens staan er oefeningen op de website in mindful bewegen. De audiobestanden met alle mindfulness oefeningen die we tijdens de training doen, krijg je mee zodat je thuis kunt oefenen.

Vergoeding

In een aantal gevallen vergoed de zorgverzekeraar de kosten van een mindfulness training. Vraag je zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Individuele mindfulness training

Je kunt de 8 weekse mindfulness training ook individueel volgen. Dan plannen we 8 bijeenkomsten van 75-90 minuten. De inhoud van de training heeft overeenkomsten met de training in groepsverband.

Mogelijk voel je je minder op je gemak in een groep en kun je daardoor minder jezelf zijn? Of komt de dag en tijdstip van de groepsbijeenkomst je niet uit en wil je toch graag een training volgen? Dan is het prettig dat je de training individueel kunt volgen. Het voordeel van een individuele mindfulness training is dat er veel aandacht is voor jouw persoonlijke proces en er kunnen accenten aangebracht worden op onderwerpen waar meer behoefte ligt. Gedurende de training doen we concentratie oefeningen, diverse meditatie vormen in lichte oefeningen in mindful bewegen.

Kosten

De kosten van de 8 weekse individuele training zijn € 675,- inclusief BTW. Dit is inclusief water en thee tijdens de training, cursusmateriaal op papier en digitaal en begeleiding gedurende 8 weken.

Je krijgt toegang tot de speciaal ontwikkelde internetsite waar je een persoonlijke inlogcode voor krijgt. Voorafgaand en aan het einde van de 8 weekse training kun je op deze site een zelftest doen.  Begeleidende teksten kunt nalezen en alle meditaties die gedurende de training aan bod komen kunt luisteren. Tevens staan er oefeningen op de website in mindful bewegen. De audiobestanden met alle mindfulness oefeningen die we tijdens de training doen, krijg je mee zodat je thuis kunt oefenen.

Vergoeding

In een aantal gevallen vergoed de zorgverzekeraar de kosten van een mindfulness training. Vraag je zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Mindful fysiotherapie

Merk je dat je lichamelijke klachten hebt die stress- en spanning gerelateerd zijn, zoals spierspanningen, hoofdpijn, rugklachten, hoge bloeddruk, vermoeidheid, maag- en darmproblemen of slapeloosheid? Maak dan een afspraak voor mindful fysiotherapie.

Gedurende het fysiotherapie consult wordt er aandacht besteed aan mindfulness in de vorm van meditaties, oefeningen in mindful bewegen en eventueel massage. Daarnaast krijg je oefeningen in mindful bewegen en meditatie vormen mee om zelf mee aan de slag te gaan.

Je krijgt toegang tot de speciaal ontwikkelde internetsite waar je een persoonlijke inlogcode voor krijgt. Voorafgaand en na een aantal consulten kun je op deze site een zelftest doen. Begeleidende teksten kun je nalezen en meditaties die gedurende de consulten aan bod komen kunt luisteren. Tevens staan er oefeningen op de website in mindful bewegen. De inhoud van de fysiotherapie consulten verschillen per persoon zodat je begeleiding op maat krijgt.

Audiobestanden met mindfulness oefeningen die we tijdens de mindful fysiotherapie consulten doen, krijg je mee zodat je thuis kunt oefenen.

Aanmelding

Je kunt je met of zonder verwijzing van je huisarts of specialist aanmelden voor een afspraak.

Intake en onderzoek

Het eerste consult duurt gemiddeld 45 minuten en bestaat uit een intake, onderzoek en het opstellen en bespreken van een persoonlijk behandelplan. Het is mogelijk om direct na de intake, te starten met de mindful fysiotherapie behandeling. In dit geval duurt het eerste consult 75 minuten.
Tijdens de intake vertel je wat je klachten zijn en wat je hulpvraag is. Aan de hand van dit gesprek krijg ik inzicht in de ontstaansgeschiedenis van je klacht en mogelijke factoren die de klacht in stand houden. Na het vraaggesprek volgt een onderzoek van het bewegingsapparaat.

Het is voor mij van belang een beeld van je algehele gezondheid te krijgen, wat je verwachting is omtrent de klacht en de voorgestelde behandeling.

Mijn aanpak gaat verder dan symptoombestrijding. Ik analyseer en behandel de oorzaak van jou klacht, om de kans op herhaling of verergering te voorkomen.

Benodigde gegevens

Neem voor de intake het volgende mee:

 • Geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart)
 • Verzekeringsgegevens (polis nummer)
 • Relevante medische informatie (medicijngebruik, uitslag beeldvormend onderzoek)
 • Eventuele verwijsbrief van arts of specialist

Behandelplan

Na de intake en het onderzoek volgt de diagnose en stel ik een persoonlijk behandelplan op, die ik met je bespreek.

Behandeling

Een regulier fysiotherapie consult duurt gemiddeld 30 minuten. Een mindful fysiotherapie consult duurt 60 minuten. Afhankelijk van je klacht en doelstelling worden verschillende interventies ingezet, waaronder meditaties, oefeningen in aandachtvol bewegen en massage.

Betaling en Vergoeding

Mindful fysiotherapie is een onderdeel van fysiotherapie. Dit wordt vergoed uit de aanvullende verzekering, mits je aanvullend verzekerd bent.

Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Je krijgt van mij maandelijks de factuur. Deze kun je pinnen of overmaken.

De betaalde factuur kun je bij je zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van de zorgverzekering en  polisvoorwaarden krijg je de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Je kunt in de polisvoorwaarden kijken of navraag doen bij jou zorgverzekeraar wat de vergoeding voor fysiotherapie is bij een niet- gecontracteerde fysiotherapeut.

Locaties

 •  De individuele en groepsbijeenkomsten zijn in Winterswijk-Meddo, Hoebinkweg 6
Menu